Ο Κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας – κριτικές προσεγγίσεις και επιβεβαιώσεις

Κατηγορίες: Εκδόσεις

Εκδόσεις Καστανιώτη-2015

Περίληψη

Εκατόν ογδόντα και πλέον χρόνια μετά τη δολοφονία του Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, δεκατέσσερις διαπρεπείς ιστορικοί και νέοι ερευνητές επιχειρούν μια επαναξιολόγηση της προσωπικότητας και του έργου του. Από την άφιξή του στην Ελλάδα μέχρι σήμερα η διακυβέρνησή του επιδοκιμάσθηκε και αμφισβητήθηκε, επαινέθηκε και επικρίθηκε ενώ εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαφοροποίηση των σύγχρονων ιστορικών ως προς την προσέγγιση των προθέσεων και των πράξεών του. Στο βιβλίο επισκοπούνται πολλές πτυχές της ιστορικής του δράσης: Η θητεία του στη ρωσική διπλωματική υπηρεσία, το κυβερνητικό του έργο, η οικονομική και η εξωτερική του πολιτική, ο ρόλος και η δράση της αντιπολίτευσης, οι εξωτερικές παρεμβάσεις, η αντιπαλότητα με κορυφαίους Έλληνες της εποχής του και άλλα θέματα. Στόχος δεν είναι η αποδόμηση του ιστορικού του ρόλου, αλλά μια επαναξιολόγησή του. Η σύγχρονη έρευνα άλλοτε επιβεβαιώνει το μέγεθος της προσφοράς του και άλλοτε επιτείνει την αμφισβήτηση.

Γράφουν:

Lorenzo Amberg, Γιώργος Γεωργής, Κωνσταντίνα Ζάνου, Κυριάκος Ιακωβίδης, Βασίλης Καρδάσης, Αριστείδης Κουδουνάρης, Ανδρέας Κούκος, Χριστίνα Κου- λούρη, Aικατερίνη Κουμαριανού, Βασίλης Κρεμμύδας, Χρήστος Λούκος, Μαρία Παναγιώτου, Κωνσταντίνος Παπανικολάου, Σπυρίδων Πλουμίδης, Αννίτα Πρασσά, Κωνσταντίνος Σβολόπουλος.