Εταιρεία Μελέτης Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας – Ιωάννης Καποδίστριας

Διακριτικός τίτλος : ΕΜΕΝΣΙ

(Είναι η συνέχεια της Εταιρείας Μελέτης Έργου Ιωάννη Καποδίστρια με έτος ίδρυσης το 2010)

Φιλοδοξία και επιδίωξη μας :

Είναι να συμβάλουμε στη δημιουργία ενός βήματος συναντήσεων δημόσιου διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων της επιστημονικής    κοινότητας με τη συνεργασία καταξιωμένων ακαδημαϊκών δασκάλων των τμημάτων Ιστορίας των ελληνικών και διεθνών Πανεπιστημίων και ιστορικών ερευνητών.

Για την επίτευξη:

  1. Δημιουργούμε κύκλους διαλέξεων με την ανάδειξη θεματικών ιστορικών γεγονότων.
  2. Έχουμε δημιουργήσει Ιστοσελίδα (www.emensi.gr) όπου φιλοξενούνται άρθρα και πραγματείες – παρουσίαση βιβλίων και πηγές ιστορικών στοιχείων.
  3. Συμμετέχουμε – οργανώνουμε εκδηλώσεις όπως συνέδρια- ημερίδες και επιστημονικές συναντήσεις.

Σκοπός της Εταιρείας:

Μη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία αποτελεί τον τόπο και το εργαλείο της διαχρονικής πρόκλησης συζητήσεων και ανάδειξης σημαντικών ιστορικών θεμάτων.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Κούκος
Νομικός, Ιστορικός