Εταιρεία Μελέτης Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας – Ιωάννης Καποδίστριας
(ΕΜΕΝΣΙ)

Πρέπει πρώτα να μορφωθούν οι Έλληνες και έπειτα να δημιουργηθεί Ελλάς
Ιωάννης Καποδίστριας, Κέρκυρα, 1804