• Αιγαίου Παν/μιο-Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας www.sa.aegean.gr
 • Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσ/νίκης- Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας www.hist.auth.gr
 • Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης-Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας www.he.duth.gr

Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών

  • Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας www.arch.uoa.gr
  • Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας www.ppp.uoa.gr
  • Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών www.turkmas.uoa.gr
 • Ελληνικό Ανοικτό Παν/μιο (ΕΑΠ) www.eap.gr
 • Θεσσαλίας Παν/μιο – Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας” www.ha.uth.gr
 • Ιόνιο Παν/μιο- Τμήμα Ιστορίας www.history.ionio.gr
 • Ιωαννίνων Παν/μιο-Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας www.hist-arch.uoi.gr
 • Κρήτης Παν/μιο-Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας www.history-archaeology.uoc.gr
 • Κύπρου Παν/μιο- Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας www.ucy.ac.cy
 • Μακεδονίας Παν/μιο-Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών ” www.uom.gr
 • Παν/μιο ΝΕΑΠΟΛΙΣ Πάφου –Μεταπτυχιακό Τμήμα Ιστορίας www.nup.ac.cy
 • Πάντειο Παν/μιο-Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας www.polhist.panteion.gr
 • Πειραιά Παν/μιο-Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών www.des.unipi.gr
 • Πελοποννήσου Παν/μιο- Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών” www.ham.uop.gr

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ-ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΡΧΕΙΑ