Διάλεξη με θέμα: Η περίοδος της αντιβασιλείας, 1833-1835

26/11/2020 17:00 - 21:00
Σπίτι της Κύπρου
Address: Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα

Ο Οθων εξελέγη το 1832 στον ελληνικό θρόνο και έφτασε στο Ναύπλιο στις αρχές του επόμενου έτους. Δεδομένου ότι ήταν ανήλικος, σχηματίστηκε τριμελής επιτροπή αντιβασιλείας, η οποία θα ασκούσε τη βασιλική εξουσία έως την ενηλικίωση του Οθωνα. Στα περίπου δύο χρόνια που άσκησαν τα καθήκοντά τους, τα μέλη της αντιβασιλικής επιτροπής προσπάθησαν να θέσουν τις βάσεις της λειτουργίας του ελληνικού κράτους.

στο: ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα