Σπίτι της Κύπρου

Location:Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα