Διαλέξεις

Διάλεξη με θέμα: Το “Σύνταγμα-συνάλλαγμα” του 1844 (το πρώτο μεταεπαναστατικό Σύνταγμα)

Διάλεξη με θέμα: Το “Σύνταγμα-συνάλλαγμα” του 1844 (το πρώτο μεταεπαναστατικό Σύνταγμα)

στο: ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα Το Σύνταγμα του 1844 αποτελεί το πρώτο μεταεπαναστατικό Σύνταγμα και έχει μείνει γνωστό στην Ιστορία ως το «Σύνταγμα-συνάλλαγμα» μεταξύ του λαού και του Βασιλέα Όθωνα ύστερα από την…

Διάλεξη με θέμα: Η περίοδος της αντιβασιλείας, 1833-1835

Διάλεξη με θέμα: Η περίοδος της αντιβασιλείας, 1833-1835

Ο Οθων εξελέγη το 1832 στον ελληνικό θρόνο και έφτασε στο Ναύπλιο στις αρχές του επόμενου έτους. Δεδομένου ότι ήταν ανήλικος, σχηματίστηκε τριμελής επιτροπή αντιβασιλείας, η οποία θα ασκούσε τη βασιλική εξουσία έως την ενηλικίωση…