Στρογγυλή Τράπεζα «Η Μικρασιατική Εκστρατεία (1919-1922): μία διπλωματική και στρατιωτική ανάλυση)»

25/01/2023 19:00 - 21:00
Σπίτι της Κύπρου
Address: Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα

Στρογγυλή Τράπεζα

 «Η Μικρασιατική Εκστρατεία (1919-1922): μία διπλωματική και στρατιωτική ανάλυση»

στο Σπίτι της Κύπρου

 

Χάρτης στρατιωτικών επιχειρήσεων
στο μικρασιατικό μέτωπο (1919-1922)

Το Σπίτι της Κύπρου και η Εταιρεία Μελέτης Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας – Ιωάννης Καποδίστριας (Ε.ΜΕ.Ν.Σ.Ι.), με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή, διοργάνωσαν την Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2023, στο Σπίτι της Κύπρου, Ξενοφώντος 2Α στο Σύνταγμα και ώρα 19:00, τη στρογγυλή τράπεζα με θέμα, «Η Μικρασιατική Εκστρατεία (1919-1922): μία διπλωματική και στρατιωτική ανάλυση».

 

Μίλησαν, ο κ. Περικλής Νεάρχου, Πρέσβης ε.τ., ο κ. Λεωνίδας Κακαβάς, Αντιστράτηγος ε.α. και ο κ. Δημήτριος Μπαλόπουλος, Αντιναύαρχος (Ο) Π.Ν. ε.α.

 

Συντονιστής ο κ. Ανδρέας Κούκος, Νομικός, Ιστορικός, Πρόεδρος Δ.Σ. Ε.ΜΕ.Ν.Σ.Ι.

Σύνδεσμος παρακολούθησης: