Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα ΕΜΕΝΣΙ

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Εταιρείας ενεργοποιούνται μέσα από συγκεκριμένες δράσεις από το 2011, ως εξής: Τέσσερεις (4) Κύκλους Διαλέξεων.Ειδικότερα: Σκέψεις για τον Καποδίστρια΄,σε συνεργασία με το Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών-Ίδρυμα Βούρου-Ευταξία (2013). Ο Ιωάννης…