Διάλεξη του Επίκουρου Καθηγητή κ. Αντώνη Κλάψη, με θέμα: Η ανταλλαγή των πληθυσμών ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία: εκκρεμότητες και διευθετήσεις, 1924-1930 και τιμητική εκδήλωση για τον Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Κυριάκο Κενεβέζο

Κατηγορίες: Bίντεο Εκδηλώσεων

Διάλεξη του Επίκουρου Καθηγητή κ. Αντώνη Κλάψη, με θέμα:

Η ανταλλαγή των πληθυσμών ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία:

εκκρεμότητες και διευθετήσεις, 1924-1930

και τιμητική εκδήλωση

για τον Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Κυριάκο Κενεβέζο

στο Σπίτι της Κύπρου