Απο τον Ρήγα Βελεστινλή στον Ιωάννη Καποδίστρια: στρατηγική, διπλωματία και στρατιωτικά σχέδια

Κατηγορίες: Εκδόσεις

Ημερίδα 2013-Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Έκδοση Σ.Σ.Ε.-Πρακτικά Ημερίδας

Περίληψη

Η Ημερίδα ΄Από το Ρήγα Βελεστινλή στον Ιωάννη Καποδίστρια:στρατηγική, διπλω- ματία και στρατιωτικά σχέδια΄έχει σκοπό να αναδείξει την ύπαρξη μίας σχεδιασμένης στρατηγικής που οδήγησε στην Ελληνική Επανάσταση και την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους μέσα από μία σειρά ανακοινώσεων από ειδικούς επιστήμονες-ερευνητές της ιστορικής αυτής περιόδου.

Γράφουν:

Αριστείδης Καθρέπτας, Ιωάννης Κακούλης,Δημήτριος Καραμπερόπουλος,Ανδρέας Κούκος,Ιωάννης Παπαφλωράτος.