Εκπαιδευτικά Προγράμματα ΕΜΕΝΣΙ

Κατηγορίες: Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Εταιρείας ενεργοποιούνται μέσα από συγκεκριμένες δράσεις από το 2011, ως εξής:

  • Τέσσερεις (4) Κύκλους Διαλέξεων.Ειδικότερα:
  1. Σκέψεις για τον Καποδίστρια΄,σε συνεργασία με το Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών-Ίδρυμα Βούρου-Ευταξία (2013).
  2. Ο Ιωάννης Καποδίστριας συναντά την Ιστορία, σε συνεργασία με το Σπίτι της Κύπρου (2015).
  3. Προς την Επανάσταση και τη συγκρότηση του Ελληνικού Κράτους, σε συνεργασία με το Σπίτι της Κύπρου (2016-2019).
  4. Κύκλος Διαλέξεων Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας (2019-2020).

Για τους δύο (2) τελευταίους Κύκλους Διαλέξεων έχουν υπογραφεί Πρωτόκολλα Συνεργασίας με το Σπίτι της Κύπρου (2016 και 2019).

  • Συμμετοχή και συνδιοργάνωση σε επτά (7) Επιστημονικά Συνέδρια και δεκαεπτά (17) Ημερίδες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
  • Συνεργασία με Δήμους, Πανεπιστήμια και επιστημονικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
  • Διαλέξεις και εκπαιδευτικά προγράμματα σε περισσότερα από ογδόντα (80) δημόσια και ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  • Οργάνωση τριών (3 μουσικών παραστάσεων).