Το ‘‘λογιστικόν και ελεγκτικόν συμβούλιον’’ της Καποδιστριακής Πολιτείας: Η πρώτη ελληνική Διοικητική Αρχή με σημαντικούς βαθμούς ανεξαρτησίας απο την Κεντρική Διοίκηση

Κατηγορίες: Άρθρα

Θεόδωρος Δεβενές-Υπουργείο Εσωτερικών,Απόφοιτος Σχολής Δημόσιας Διοίκησης,Msc στην οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη